PRVI REZULTATI PROJEKTA “UNAPREĐENJE USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA STARE KORIŠĆENJEM NOVE KOMUNIKACIONE OPREME”

Projekat “Unapredjenje usluge pomoć u kući za stare korišćenjem nove komunikacione opreme”, realizuje se od novembra prošle godine, u partnerstvu udruženja Evrokontakt i Ženske inicijative iz Trstenika. Projekat ima inovativni karakter sa ciljem da se unapredi usluga Pomoć u kući za stare korišćenjem nove opreme koja omogućuje bolju komunikaciju između pružalaca i korisnika usluge u režimu 24/7. Projekat se realizuje u Trsteniku, Brusu i Prijepolju. U pitanju su panik tasteri čija je svrha da korisnicima omoguće brzu pomoć i podršku u slučaju povrede, pada ili neke druge zdravstvene potrebe. Кorisnik ne mora da bude informatički pismen, dovoljno je samo da pritisne taster. Signal ide u monitoring centar, u firmu Alfa Gard i oni obaveštavaju ili geronto domaćicu, ili koordinatora službe u opštini ili koordinatora projekta.

Ženska inicijativa dugi niz godina bavi osnaživanjem žena sa ruralnih područja. Članice su prošle obuku iz inforamcionih tehnologija pa osim volonterski od nedavno su počele sa pružanjem usluge pomoć u kući, najpre na području Trstenika a kasnije su usluge proširile i na Sombor, Babušnicu, Ub, Soko Banju i Paraćin. Kroz ovaj projekat obezbedjeno je 30 panik taster za područja u kojima se realizuje projekat tj. Trsteniku, Brusu i Prijepolju. Iskustva na terenu govore da je pomoć, pomoću tastera zatražila 2 korisnika sa teritorije Trstenika. Kroz ovaj projekat koji traje do kraja godine biće sumirana iskustva kako bi se sa rezultatima projekta nastupilo pred relevantnim institucijama i ministarstvima, kako bi se još bolje unapredila ova usluga. Neke od ideja su i da bi panik taster mogao da bude nadograđen sa kamerama i senzorima koji bi slali signale u slučaju pada korisnika, kao i senzore za požar i provale, a sve u cilju poboljšanja usluge koja je pretežno namenjena starijim osobama.