U TOKU JE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KREDITE OBEZBEĐENE GARANCIJAMA FONDA ZA RAZVOJ

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za kredite obezbedjene garancijom Fonda za razvoj i učestvovanje u besplatnoj obuci u skladu sa programom promocije preduzetništva i samozapošljavanja.

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja sprovodi kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj a uz stručnu podršku KFW.Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke, koje u ovom slučaju odobravaju Poštanska štedionica, Rajfajzen i Unikredit banka, imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetniciUkoliko privredni subjekti već posluju, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva. Maksimalan iznos kredita je 3 miliona 600 hiljada dinara koji se mogu koristiti za operativne troškove i investiciona ulaganja. Kandidati koji žele da se prijave za učešće u Programu mogu se informisati na internet prezentaciji Minisatrstva privrede, Fonda za rzvoj, Privredne komore Srbije i kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se ne dostigne broj od dodatnih 500 prijavljenih privrednih subjekata.