U SKUPŠTINI SRBIJE USVOJEN „KORONA“ ZAKON

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izmenama i dopunama zakona o zaraznim bolestima, koje je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazložio na sednici Skupštine, uvode se novčane kazne za kršenje protivepidemijskih mera.

Sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.

Predviđena je kazna u iznosu od 30.000 dinara ako lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ne obezbedi neposrednu primenu tih mera.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Prema rečima ministra, izmenama zakona se uobličava pravni okvir za mere i procedure, u kojem će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija i sprečiti veće negativne posledice. Pogledajte neke od izmena koje će se odlukom poslanika primenjivati.

  • oboleli od zaraznih bolesti kao što je kovid 19 moći će u organizaciji države da se pošalju na lečenje u inostranstvo
  • novim zakonom uvode se i novi termini kao što su lična zaštita (obavezna maska gde je to propisano),
  • kućna izolacija – za pozitivne na virus korona bez simptoma ili sa blagom slikom koja ne zahteva bolničko lečenje
  • karantin u kućnim uslovima za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima u vremenu maksimalnog perioda inkubacije, odnosno 14 dana
  • novčane kazne za prekršaj za fizička lica od 50.000 do 150.000 dinara, u slučaju nepridržavanja propisanih mera.
  • odredbe o obaveznoj imunizaciji ostaju iste kao u prethodnom zakonu, pa će tako, ako vakcinacija protiv kovida bude obavezna, 50.000 do 150.000 dinara platiti i oni koji odbiju da se vakcinišu

Izvor: rts.rs / novosti.rs