U RPK KRUŠEVAC ORGANIZOVAN JE SASTANAK NA TEMU DUALNOG OBRAZOVANJA

Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je sastanak na temu dualnog obrazovanja, povodom otvorenog poziva poslodavcima da se priključe ovom modelu obrazovanja. Na sastanku je bilo reči o pojmu i karakteristikama dualnog obrazovanja, novinama u Zakonu o dualnom obrazovanju, kao i o proceduri za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje. Naime, usvojene izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odnose se na srednje obrazovanje i imaju veliki značaj za mlade ljude. Ključne izmene omogućuju lakšu akreditaciju kompanija koje ulaze u dualno  obrazovanje, a samim tim to će doprineti i povećanje broja privrednika koji se uključuju u ovaj proces. U sistemu srednjeg stručnog obrazovanja po dualnom modelu realizuju se 73 obrazovna profila. Izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija uveden je, između ostalog, i veći broj sati koje učenici provode na praktičnoj nastavi. Na taj način povećava se kvalitet fonda sati đaka u kompanijama. Otvaranje trening centara u okviru škola dodatni su benefiti koje donese izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju. Relevantne radne grupe odrediće koje uslove i kriterijume bi trebalo škole da ispunjavaju da bi postale trening centar. Izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju stupile sun a snagu od 15. septembra. Da podsetimo, model dualnog obrazovanja u škole u Srbiji uveden je 2017. godine. Od tada su Ministarstvo obrazovanja i Privredna komora Srbije napravili drugačiji koncept upisne politike. Svake godine, na osnovu analize tržišta koju sprovodi Privredna komora Srbije mapiraju se profili koji su potrebni tržištu što je jedna od prednosti dualnog obrazovanja.