U O.Š. „VUK KARADŽIĆ“ URUČENI PAKETI POMOĆI DECI ROMSKE NACIONALNOSTI

U okviru Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Кruševca, svake godine se iz budžeta grada izdvajaju finansijska sredstva za poklon pakete za učenike romske nacionalnosti i tradicionalno se obilaze škole kako bi se sprovele radionice na temu značaja obrazovanja romske dece.

Grad Кruševac izdvaja značajna sredstva za unapređivanje obrazovanja romske populacije u cilju povećanja obuhvata romske dece u obrazovnom sistemu i unapređenja obrazovnih postignuća. Cilj je da deca romske nacionalnosti nastave obrazovanje i na višim obrazovnim nivoima.

Poklon paketi uručeni su učenicima O.Š “Vuk Karadžić”.