U KRUŠEVCU OTVORENA KANCELARIJA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Kancelarija za razvoj socijalnog preduzetništva otvorena je u Kruševcu u okviru projekta „Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ koji realizuju Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga  i UG  za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“. Projekat , koji  je finansijski podržala razvojna agencija Srbije,  ima za cilj da unapredi kapacitete lokalnih zajednica i svih zainteresovanih učesnika u Rasinskom okrugu za razvoj socijalnog preduzetništva, odnosno da doprinese stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Posle gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograd, čiji je rad pokrenut 2013 godine , kruševačka kancelarija za razvoj socijalnog preduzetništva biće prva institucija te vrste u Srbiji i iskustva stečena u njenom radu biće od velike koristi za pokretanje sličnih kancelarija i centara u drugim gradovima i opštinama kao i za sveukupni razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Sve osobe koje nameravaju da pokrenu posao koji bi imao socijalni karakter moći će na jednom mestu da dobiju informacije, odnosno saznaju specifičnosti socijalnog preduzetništav i šta je sve potrebno da bi pokrenuli poslovanje koje bi imalo takav karakter. Za postojeće socijalne preduzetnike Kancelarija treba da bude mesto okupljanja i organizovanja, promocije i pokretanja inicijativa za stvaranje uslova za razvoj socijalnog preduzetništva. Kancelarija se nalazi u prostorijama Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga u ulici Tanaska Rajića 18/3 i radiće svakog radnog dana od 8-16 časova.