U KRUŠEVCU ĆE SE GRADITI „INDUSTRIJSKA ZONA E“

Gradska uprava grada Kruševca juče je objavila rani javni uvid u Plana detaljne regulacije za „Industrijsku zonu E“.

Kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji, cilj ovog plana jeste da se postojeće zemljište koje se nalazi u okviru zone „Sever“ privede nameni za izgradnju privredno-komercijalnih objekata kao i objekata u kojima će se odvijati sportski sadržaji.

Na ovom području u planu je najpre izgradnja infrastrukturnih kapaciteta, naročito saobraćajnica sa dvosmernim putevima, a nakon toga želja je da se podignu privredni objekti u kojima će se obavljati proizvodni procesi za industrije različitih delatnosti, veliki tržni centri, sportski tereni, poslovni prostori u kojima će biti smeštena administracija raznih kompanija.

Plan detaljne regulacije trebalo bi da omogući podizanje značaja ove lokacije koje se nalaze na rubnim delovima Kruševca, u Lazarici i Bivolju, navodi sajt eKapija.