U KRUŠEVCU ĆE BITI ANGAŽOVANO UKUPNO 256 POPISIVAČA

Popis stanovništva i domaćinstava sprovodi se ove godine od 1. do 31. oktobra, u organizaciji Republičkog zavoda za statistiku. Za sprovođenje popisa u Kruševcu biće angažovano 256 popisivača.

Popisna komisija grada Kruševca odgovorna je za blagovremenu pripremu i uspešno izvršenje popisivača. Aktisvnosti na sprovođenju popisa počele su tokom leta izborom instruktora i sprovođenjem konkursa za izbor popisivača. U toku je treća nedelja obuke za popisivače koja je obavezan deo izbornog procesa. Tokom petodnevne obuke, kandidati se upoznaju sa načinom rada u popisu, aplikacijom i metodološkim upustvom RZS. Obuku izvode instruktori koji su izabrani i prošli obuku tokom leta u saradnji sa opštinskim koordinatorima RZS. Obuka se izvodi u Biznis inkubator centru, Gradskoj upravi i Centru za stručno usavršavanje. Na kraju obuke kandidati polažu test, nakon čega se ponovo rangiraju. Do sada je obuku uspešno položilo 175 kandidata. Konačan spisak izabranih popisivača biće objavljen 20.septembra.

U popisu će na nivou Srbije učestvovaće 15.000 popisivača, koji će ići od vrata do vrata i, prvi put, umesto papirnih upitnika popunjavati elektronske formulare na laptopima. Kako je objašnjeno, preskače se faza unosa podataka, koja je ranije trajala nekoliko meseci. Osim toga, podaci će biti kvalitetniji, jer su u samu aplikaciju ugrađena pravila logičke kontrole. Obezbeđena je i bolja zaštita ličnih podataka, pošto se oni direktno šalju u bazu, kriptovani su i niko im ne može pristupiti. Upitnik će sadržati obavezna pitanja koja se odnose na pol, starost, bračni status, državljanstvo, nacionalnu pripadnost, veroispovest, ekonomske aktivnosti… Kako je najavljeno, biće uključena i pitanja od nacionalnog interesa, a biće dodato i pitanje koje se odnosi na građane Srbije koji su radili u inostranstvu (kada su otišli, gde i kada su se vratili). Preliminarni rezultati sa brojem popisanih stanova, lica i domaćinstava biće objavljeni do kraja novembra. Konačni rezultati, po oblastima, biće sukcesivno objavljivani od proleća 2023. godine.

Za sve nedoumice ili eventualne probleme građani na teritoriji Kruševca mogu se javiti na broj telefona 066/8888-037, koji je otvoren od 7.30 do 18 sati.