U CENTRU ABHO U KRUŠEVCU ODRŽAN MEĐUNARODNI KURS

U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu realizovan je međunarodni kurs o biološkom oružju i toksikologiji. Kurs su pohađali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Grčke, Egipta, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Španije. Oni su u ABHO centru proširili svoja znanja o biološkom oružju i toksikologiji i uvežbavali upotrebu vojne opreme za zaštitu od dejstva biološkog oružja, biološku detekciju i identifikaciju i biološku dekontaminaciju.

Za potrebe kursa formirana je i improvizovana laboratorija kako bi polaznici uvežbavali odgovor na teroristička dejstva biološkim agensima. Obuku su realizovali instruktori iz Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane i eksperti za toksikologiju Vojnomedicinske akademije i Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, stoji na sajtu kurir.rs. Postavljeni ciljevi kursa su u potpunosti ostvareni, a realizacija ovakvih i sličnih međunarodnih usavršavanja u našem centru govori o kvalitetu instruktorskog kadra i sistema obuke u Vojsci Srbije i doprinosi unapređenju saradnje sa oružanim snagama partnerskih zemalja.