TESTIRANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ĐAKA U PADEŽU

Sportski savez grada Kruševca, u saradnji sa Fitnes klubom “Homosportikus”, a u skladu sa programom rada za 2018. godinu realizuje projekat „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca”. U programu fizičkog vaspitanja jasno se ističe da je „cilj fizičkog vaspitanja da raznovrsnim i sistematičkim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno, obrazovnim područjima doprinese razvoju ličnosti učenika“.

 

Deseto testiranje, od 18 planiranih, realizovano je 18. oktobra 2018. godine u O.Š.”Vasa Pelagić ”, u Padežu, sa đacima jednog odeljenja petog razreda. Testiranja su odrađena u maloj sali za fizičku kulturu i na otvorenim sportskim terenima.

 

Za praćenje fizičkog rasta i sastava tela izvršena su merenja telesne visine i telesne mase učenika na osnovu kojih će se izračunati (indeks telesne mase). Za praćenje razvoja motoričkih sposobnosti izvršena su testiranja : agilnosti – test čunasto trčanje 4 h 10 metara, za procenu mišićne snage – test skok u dalj iz mesta, za procenu izdržljivosti u mišićnoj snazi – test ležanje – sed za 30 sekundi.