TEHNIČKA VODA DO ČETVRTKA

Tek nakon dobijenih zvaničnih rezultata analiza kvaliteta vode od strane Zavoda za javno zdravlje odnosno kada Zavod za javno zdravlje objavi da je voda u potpunosti ispravna, može se koristiti za piće i pripremanje hrane.

 

Očekuje se da će Zavod najkasnije do četvrtaka objaviti analize vode.