TAKMIČENJE RECITATORA GRADA KRUŠEVCA

Takmičenje recitatora grada Kruševca održaće se sutra, u četvrtak (za mlađi uzrast) i u petak (za srednji uzrast), 11/12. 03. 2021. godine sa početkom u 09.00 časova u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. Za stariji uzrast takmičenje će se održati u petak (12.03.2021.) sa početkom u 09.00 časova u parohijskom domu Crkve Lazarice.

Zbog trenutne epidemiološke sitaucije prisustvo publike nije dozvoljeno.

Pravo učestvovanja stekli su učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na školskim takmičenjima u kategorijama:

• od 1. do 4. razreda osnovnih škola,

• od 5. do 8. razreda osnovnih škola, i

• u kategoriji učenika srednjih i viših škola.

Kriterijumi po kojima će stručna komisija vrednovati recitatore jedinstveni su za sve nivoe takmičenja i sva tri uzrasta i sadrže:

• izbor pesama primeren uzrastu i polu recitatora,

• akcentuaciju i dikciju,

• ostvarivanje misaono-emotivnog sadržaja pesme,

• prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Takmičari recituju po jednu pesmu na svim nivoima takmičenja. Pesma se recituje napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a 4 minuta za stariji uzrast.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.