TAKMIČENJE MALIH RECITATORA ODRŽANO DANAS

Takmičenje recitatora grada Kruševca održava se danas za mlađi uzrast i sutra za srednji uzrast, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. Za stariji uzrast takmičenje će se održati sutra u parohijskom domu Crkve Lazarice. Zbog trenutne epidemiološke sitaucije prisustvo publike nije dozvoljeno.

Pravo učestvovanja stekli su učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na školskim takmičenjima u kategorijama: od 1. do 4. razreda osnovnih škola, od 5. do 8. razreda osnovnih škola i u kategoriji učenika srednjih i viših škola. Kriterijumi po kojima će stručna komisija vrednovati recitatore jedinstveni su za sve nivoe takmičenja i sva tri uzrasta i sadrže: izbor pesama primeren uzrastu i polu recitatora, akcentuaciju i dikciju, ostvarivanje misaono-emotivnog sadržaja pesme, prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Takmičari recituju po jednu pesmu na svim nivoima takmičenja. Pesma se recituje napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a 4 minuta za stariji uzrast.