SVETSKI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu obeležava se svake godine od 28. aprila 2003. godine, kada je Svetska organizacija rada pokrenula inicijativu da se promoviše bezbedan i zdrav rad sa ciljem podizanja svesti o njegovom značaju. Koliki je značaj obeležavanja ovog datuma, govore i statistički podaci Svetske zdravstvene organizacije po kojima je broj žrtava na godišnjem nivou veći od dva miliona, a još 374 miliona pati od smrtnih povreda i bolesti na radu. U cilju stvaranja bezbednih uslova rada, u Republici Srbiji doneti su i odgovarajući zakonski propisi. Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu na vrlo jasan način utvrđuje da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu i ne oslobađa ga odgovornosti u vezi sa primenom tih mera. Suština programa o bezbednosti na radu je pristup kojim treba smanjiti učestalost smrti, povreda i bolesti na radnom mestu.

Savez samostalnih sindikata sa sindikatima u nekoliko gradova Srbije, među kojima je i Kruševac, organizuje akciju promocije bezbednosti i zdravlja na radu. Najviše povreda na radu dešava se u građevini, industriji i poljoprivredi, pa inspekcija rada strože kontroliše poslodavce koji se bave ovim delatnostima. Statistika pokazuje da u Srbiji preko 50 ljudi pogine na random mestu ili umre zbog povrede na radu ili posledica zadobijenih na radnom mestu. U našoj zemlji od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom obeležavanja ovog datuma, upućen je apel da se u vreme epidemije izazvane virusom COVID-19, posebna pažnja posveti tome da Vlada Republike Srbije, poslodavci i radnici moraju aktivno učestvovati u obezbeđivanju bezbednog i zdravog okruženja kroz sistem definisanih prava, odgovornosti i dužnosti pri čemu se najveći prioritet daje principu prevencije.