SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA – „DUVAN SLAMA SRCE“

Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

 

Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova“. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca“.

 

 

 

Kampanja treba da ukaže na:
•    povezanost između duvana i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući i moždani udar, koje su vodeći uzrok smrti na svetu;
•    moguće akcije i mere koje bi ključni činioci – država i javnost, trebalo da preduzmu da bi se smanjio rizik od nastanka srčanih bolesti nastalih zbog upotrebe duvana.
Ovogodišnja tema Svetskog  dana bez duvana 2018. je u skladu sa globalnim inicijativama i okolnostima čiji je cilj delovanje na epidemiju duvana i njen uticaj na javno zdravlje, posebno na umiranje i patnju miliona ljudi na svetu.
 

Povodom Svetskog dana bez duvanskog dima, Zavod za javno zdravlje 31. Maja 2018.godine, od 09 do 10 sati, organizuje javnu manifestaciju na kojoj će učenici na platou Medicinske škole. Simbolično zapaliti Duvansku industriju, a istovremeno će dati podsticaj i podršku razvoju industrijskih proizvoda od voća I povrća. Pored toga, učenici ove škole će izrađivati likovne radove na ovu temu, a prolaznicima će biti deljene brošure ”Vaš vodič za odvikavanje od pušenja”.

 

Kako duvan ugrožava zdralje srca i krvnih sudova ljudi u svetu?
Duvan je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova.
Uprkos tome što je poznat uticaj duvana na srce i što postoji više načina da se smanji posledično umiranje i obolevanje, znanje stanovništva o tome da je duvan jedan od vodećih uzroka kardiovaskulatnih bolesti je nedovoljno.

Činjenice o duvanu i  kardiovaskularnim bolestima
Zbog kardiovaskularnih bolesti (KVB) umire više ljudi nego od bilo koje druge bolesti u svetu, a 12% smrtnih slučajeva izazvanih  kardivaskularnim bolestima nastaje zbog upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Duvan je drugi vodeći faktor rizika za  kardiovaskularne  bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska.Globalna epidemija duvana usmrti preko 7 miliona ljudi svake godine, a od toga skoro
900000 nepušača umre zbog izloženosti duvanskom dima. U svetu ima više od jedne milijarde pušača, od toga skoro 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima,

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvana 2018. godine

Svetski dan bez duvana 2018.godine  ima za cilj da:
•    ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih bolesti;
•    poveća svest u širim slojevima stanovništva o uticaju upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem;
•    pruži mogućnost da se javnost, država i drugi obavežu da će zaštiti ljude od upotrebe duvanskih proizvoda;
•    stimuliše države da jačaju primenu dokazano efikasnih mera kontrole duvana MROWER koje potiču iz Okvirne konvencije o kontroli duvana.