SVETINJE EPARHIJE KRUŠEVAČKE: CRKVA SVETOG PRVOMUČENIKA STEFANA

Crkva Svetog Prvomučenika Stefana, poznatija kao Lazarica, nalazi se u Kruševcu, a podigao ju je, najverovatnije između 1377. i 1378. godine, knez Lazar (1371. – 1389.), kao pridvornu crkvu (ranije su postojala mišljenja da je reč o manastirskoj crkvi) svoje novosagrađene prestonice, Ima osnovu trikonosa, a njena spoljašnjost je urađena na vizantijski način, naizmeničnim ređanjem reda tesanika i tri reda crvene opeke. Crkva, zajedno sa Ravanicom, predstavlja svojevrstan početak Moravskog stila i pripada građevinama sažetog tipa.

Zaštitni radovi na arhitekturi crkve i konzervacija njenog ikonostasa, iz sredine XIX veka, je obavljena 1989. godine, a čitav objekat se danas pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.