ZA SVE OSOBE SA SMETNJAMA NE VAŽI ZABRANA KRETANJA

Uredba po kojoj će deca sa autizmom moći da izlaze napolje u bilo koje vreme tokom zabrane kretanja, biće u narednim danima proširena i na sve osobe sa smetnjama u razvoju. Uredba se neće odnositi samo na decu već i na starije osobe s autizmom ili smetnjama u razvoju.

 

Za njihovo kretanje neće biti potrebna nikakva posebna dozvola, a izlasci neće biti vremenski ograničeni. Jedino ograničenje je da se mogu kretati do 200 metara od adrese stanovanja i u pratnji samo jednog pratioca.