SUTRA ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU

Rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu građana, preduzetnika i preduzeća u Srbiji, ističe sutra, 17. februara.

Prva rata, inače, regularno dospeva 15. februara, ali s obzirom da su 15. i 16. februar neradni dani, zbog obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, dospeće prvog kvartala poreza na imovinu za 2021. godinu pomera se na prvi sledeći radni dan, odnosno 17.februar. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za 2021. godinu jednak je rati za poslednji kvartal 2020. godine. Onog mometa kada korisnici dobiju novo rešenje dužni su da uplate razliku i ukoliko je po novom rešenju iznos poreza viši plaća se razlika, a ako je novo rešenje manje u odnosu na staro onda će korisnici imati pretplatu na računu tako da će umanjiti iznos za neki sledeći kvartal.

Za kašnjenje u izmirivanju te obaveze plaća se zatezna kamata od devet odsto godišnje.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.