SUMIRANJE REZULTATA MINISTARSTVA UNUTRAŠNIH POSLOVA U KRUŠEVCU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Кruševcu su tokom 2023. godine postigli povoljne rezulatate u pogledu otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i procesuiranja njihovih izvršilaca.

Načelnik PU Kruševac Ivan Milenković je, sumirajući rezultate rada u 2023. godini, napomenuo da je smanjen broj krivičnih dela protiv imovine za 35% u odnosu na 2022.godinu. Rasvetljeno je 73,57 %  sa nepoznatim izvršiocem, najteža krivična dela ubistva I teška ubistva su veoma brzo rasvetljena a izvršioci procesuirani, otkriveno je 395 krivičnih dela u vezi sa drogom. Takođe, značajno je povećan broj otkrivenih krivičnih dela protiv visokotehnološkog kriminala. U PU Kruševac ističu da je evidentiran manji broj prijava nasilja u porodici, da su škole na području PU bezbedne u prilog tome govore podaci da je u periodu januar-decembar 2023. godine evidentirano 17 krivičnih dela što je znatno manje nego u istom period 2022. godine. U oblasti bezbednosti saobraćaja u 2023. godinu dogodilo se 416 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima, odnosno 2,6% više nego 2022. godine.

Kada je reč o privrednom kriminaliteta, u izveštajnom period otkriveno je 89 krivičnih dela za koja je procesuirano 75 osoba, od koji je jedna zadržana. Tokom 2023. godine, nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Broj evidentiranih i procesuiranih prekršaja je neznatno veći u odnosu na 2022. godinu, oko 3%. Na ovakvu statistiku uticalo je pojačano angažovanje policije na otkrivanju prekršaja prodaje  alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem alkohola i maloletnicima, što je bio jedan od planiranih prioriteta naše Policijske uprave. Sumirajući rezultate rada u 2023 godini, načelnik Milenković je istakao da je tokom kampanje predaje oružja PU predato 2724 komada oružja, 98 851 komad različite municije I 426 komada minsko-eksplozivnih sredstava. Tokom 2023. godine, evidentirano je 5.738 poslovnih poseta stranaca I 16.141 prijava boravka stranih državljana duže od 24 sata. U godini koja je za nama, kao i uvek do sada, dali smo sve od sebe da svi naši sugrađani, a posebno naša deca, budu što sigurnija, ali i da svojim predanim radom i zalaganjem zaslužimo poverenje građana rekao je načelnik PU Kruševac Ivan Milenković.