STRATEGIJA SOCIJALNE ZAŠTITE U ĆIĆEVCU / VIDEO

 

 

U okviru projekta „Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija“ planirana je izrada strategije socijalne zaštite za period od 5 godina, od 2019. do 2024. godine. Predlog strategije bi trebalo da bude urađen do jeseni, a proces usvajanja strategije planirano je da bude okončan do februara 2019.godine.