POMOĆ U KUĆI U ĆIĆEVCU / VIDEO

 

 

 

 

 

U Opštini Ćićevac lokalna samouprava i Udruženje građana “Evrokontakt” iz Kruševca, uz finansijsku podršku Evropske Unije, realizuju projekat ”Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija”. Ovaj partnerski projekat trajanja je 20 meseci, odnosno do početka februara 2019.godine. Vrednost projekta je 188.107 evra, od čega je donacija Evropske Unije 168.986 evra. Javna prezentacija projekta je organizovana 13. decembra prošle godine.
Najvažnija aktivnost na projektu je pružanje usluge Pomoć u kući za stare i za odrasle osobe sa posebnim potrebama. Organizovanje i pružanje usluge biće u potpunosti u skladu sa važećim nacionalnim standardima i propisima u oblasti socijalne zaštite. Novina je da će ovoga puta korišćenje usluge biti omogućeno i korisnicima koji nisu u stanju socijalne potrebe, koji će moći da sufinansiraju pružanje usluge i na taj način doprineti da ona ima održiv karakter, odnosno da se obezbede sredstva neophodna da opština Ćićevac bez podrške donatora nastavi da organizuje pružanje usluge i posle završetka projekta.