STAROSNA GRANICA ZA VANTELESNU OPLODNJU I ZVANIČNO 45 GODINA

Objavljivanjem izmenjenog Pravilnika u Službenom glasniku, na snagu je stupila odluka Vlade Srbije da se vantelesna oplodnja o trošku države omogući i ženama starosti do 45 godina, umesto do 43, kao što je do sad bio slučaj, izjavila je direktorka sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite RFZO dr Mirjana Uzunović Mako.

Dr Mirjana Uzunović Mako je navela da će se novim Pravilnikom o sadržaju i obimu prava osiguranih lica, kojim je pomerena starosna granica, povećati broj parova koji ulaze u postupak vantelesne oplodnje.

Ona pojašnjava da će svim ženama koje su napunile 45 godina u periodu od donošenja predloga Pravilnika, 27. maja, do njegovog stupanja na snagu, 21. jula, biti omogućeno da uđu u postupak vantelesne oplodnje.

Takođe, to će biti omogućeno i ženama koje u narednih 30 dana, odnosno do 20. avgusta, napune 45 godina, ukoliko prikupe dokumentaciju i do 31. oktobra izađu na Komisiju za vantelesnu oplodnju.

Mako navodi i da je prošle godine, o trošku RFZO-a, kroz postupak vantelesne oplodnje prošlo 7.200 žena, a ove godine, do sada, oko 4.500 žena, što je za 600 više u odnosu na isti period prošle godine.

„Ove godine smo u februaru proširili pravo i dali neograničeni broj stimulisanih pokušaja, kao i da prvo dete koje je dobijeno u procesu vantelesne oplodnje, može i kod sekundarnog steriliteta takođe ići na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja“, rekla je Mako. Dodala je i da muškarci sa azospermijom, ukoliko imaju dobar zamrznut materijal, mogu ući u proces vantelesne oplodnje.

Objašnjavajući proceduru za parove koji žele na vantelesnu oplodnju, Mako ističe da se prvo mora pribaviti odgovarajuća dokumentacija, odnosno obaviti analize koje imaju rok važenja, i pribaviti uputi – žene od izabranog lekara ginekologa, a muškarci od lekara opšte prakse.

Sve potrebne informacije za žene koje ulaze u postupak vantelesne oplodnje, mogu se naći na sajtu RFZO, gde se nalaze novo uputstvo i instrukcije.

Inače, RFZO je 28. marta doneo odluku da finansira pokušaje vantelesne oplodnje za žene do 45 godine života, umesto do 43 godine.

Nakon toga, 31. maja RFZO je predlog Pravilnika dostavio Ministarstvu zdravlja, a Vlada Srbije je 14. jula usvojila izmenjenu Uredbu o planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojom se upravo omogućava vantelesna oplodnja ženama starosti do 45 godina.