„SPAJANJE“ DOMA ZDRAVLJA I OPŠTE BOLNICE

Brži dolazak do lekara specijaliste, skraćeni rokovi za zakazivanje pregleda, ali i veća dostupnost medicinskoj opremi – samo su neki od benefita za pacijente koje donosi spajanje domova zdravlja i opštih bolnica u zdravstvene centre širom Srbije.

 

Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, domovi zdravlja konačno su prešli sa lokalnog nivoa u nadležnost Republike, te se sada stvorila mogućnost i spajanja zdravstvenih ustanova, tačnije DZ i opštih bolnica. Situacija da pacijent ne može da dođe do lekara specijaliste u bolnici koga trenutno nema u toj ustanovi, ali ima u domu zdravlja koji je u neposrednoj blizini, formiranjem zdravstvenih centara biće rešena jer će pacijentima na raspolaganju biti više lekara, kao i medicinske opreme. Ova promena pacijentima donosi bržu prohodnost i lakšu dostupnost zdravstvene zaštite. Takođe, skraćene rokove za zakazivanje nekih dijagnostičkih procedura. Do sada je bila izražena situacija, naročito u manjim gradovima, da u nekom trenutku imate nedovoljan broj, recimo, ginekologa u bolnici dok ih u domu zdravlja koji je u istom dvorištu ima tri-četiri. I onda se dešava da pacijent ne može tako lako da dođe do ginekologa jer je reč o dve različite ustanove.

 

„S obzirom na to da je reč o dva pravna lica sa različitim osnivačima, moralo je da se prođe kroz različite procedure saglasnosti i prijema kako bi pacijent došao do specijaliste“ objašnjava Radica Bulajić, pomoćnica ministra zdravlja. Osim toga, dodaje Bulajić, ceo zdravstvenih sistem imaće benefite, što će se, opet, pozitivno odraziti i na same pacijente. Dodaje da postoji mogućnost da će se u okviru jednog zdravstvenog centra u pojedinim mestima naći više domova zdravlja i bolnica.

 

Jedan od podzakonskih akata pomenutog zakona jeste i osnivanje jedinstvenog registra zdravstenih ustanova, javnih i privatnih, koji će voditi Agencija za privredne registre. Registracija državnih zdravstvenih ustanova će se vršiti u privrednim sudovima dok pravilnik o registru ne otpočne sa radom. Pravilnik je donet, trenutno APR razrađuje procedure i očekujemo da će to vrlo brzo zaživeti, zaključuje pomoćnica ministra zdravlja.