SET MERA RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Prema definiciji, socijalno preduzetništvo predstavlja ideju da se kroz zaradu koja se ostvaruje putem prodaje proizvoda ili usluga ne ostvaruje lični profit pojedinca, već se ispunjava jasna društvena misija zapošljavanjem ljudi koji teže dolaze do posla, kroz socijalne i medicinske usluge, obrazovanje, zaštitu životne sredine ili kulturne aktivnosti. Poslednjih par godina, Udruženje građana za podršku evropskim integracijama, zajedno sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, intenzivno se bavi pitanjem Socijalnog preduzetništva u Srbiji i kroz te aktivnosti došlo se do zaključka da bi Socijalno preduzetništvo moglo biti veoma izgledna razvojna šansa, ne samo za Rasinski okrug i Kruševac već i za ostale lokalne samouprave i okruge u Srbiji.  Socijano preduzetništvo ili solidarna ekonomija, u zemljama Evropske unije daleko više je zastupljeno nego u Srbiji. Zvanično, u okviru Evrointegracija Srbije, u procesu pristupanja Uniji Evrope, ni jedno pregovaračko poglavlje ne sadrži Socijalno preduzetništvo kao posebno pitanje kojim bi se trebalo baviti, ali u okviru projekta „Glas zajednice u evropskim integracijama – podsticaj dijaloga organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti oko javnih politika“, učesnici projekta su ovo pitanje iskoristili da sačine Predlog javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ koja predstvalja svojevrsni alat svim lokalnim samoupravama koje javno zastupaju ideju razvoja Socijalnog preduzetništva. Generalno, oblast socijalnog preduzetništva nije uokvirena Zakonom. Bilo je nekoliko pokušaja da se Zakon donese, poslednji put je krajem 2018. godine održana Javna rasprava o Predlogu zakona, u kojoj je kao jedan od predstavnika civilnog sektora, učešće imalo i UG Evrokontakt iz Kruševca. Nakon Javne rasprave, zakonodavac, odnosno država je povukla na doradu Predlog zakona jer nije odgovarao duhu solidarne ekonomije ili socijalnog preduzetništva.

 

 

Predlog javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ predstavlja dokument koji će biti poslat narednih dana svim lokalnim samoupravama na teritorijama Raškog i Rasinskog okruga, sa nadom da će neke od predloženih mera, bilo pojedinačno, bilo u setu, biti i prihvatljive za činioce lokalnih vlasti na ovoj teritoriji i na taj način postane primer dobre prakse ostalim samoupravama u Srbiji. U preporukama u Predlogu javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ našao se set mera koje svaka lokalna samouprava u Srbiji može da kreira a to su: Određivanje kriterijuma za definisanje socijalnih preduzetnika, da lokalna samouprava može samostalno da kreira podsticajna finansijska sredstva za razvoj socijalnog preduzetništva, zatim mere i olakšice u poslovanju, socijalne javne nabavke, saradnju na uslugama koje obavljaju javna preduzeća i ustanove, obezbeđivanje prostornih i materijalnih resursa za podršku, davanje preporuka poslovnim subjektima za saradnju sa solidarnim preduzećima u javnom i poslovnom sektoru i pružanje podrške u promociji socijalnog preduzetništva.

 

U okviru projekta i pitanja solidarne ekonomije, UG Evrokontakt od 2017.godine sarađuje sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga i u okviru te saradnje već je realizovan pilot projekat „Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“, kada je u Kruševcu, u ulici Tanaska Rajića 17/3 i otvorena kancelarija za Razvoj ovog vida preduzetništva. Kao produkti saradnje Rasinske Razvojne agencije i Evrokontakta održano je i nekoliko međunarodnih foruma u Novom Sadu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji čime je pitanje Socijalnog preduzetništva dobilo i širi značaj i vidljivost. Izdata je brošura – vodič svima koji bi da se sa ovom temom bolje upoznaju a redovno se ažurira i sajt socijalnopreduzetništvo.net, a takođe su bili i učesnici Projekta posvećenog ženskom inovativnom preduzetništvu realizovanom u Kragujevcu.