SERTIFIKATI ZA INSTRUKTORE U DUALNOM OBRAZOVANJU

Aktivno učešće privrede u dualnom obrazovanju podrazumeva i da među zaposlenima u kompaniji postoji licencirani instruktor koji je zadužen za rad sa učenicima u procesu učenja kroz rad u samoj kompaniji. Instruktori u dualnom obrazovanju stiču licence nakon odslušane pedagoško-didaktičke obuke i položenog ispita. Obuka za instruktore u dualnom obrazovanju, realizovana je u RPK Kruševac, a za njih 19 danas je organizovana dodela sertifikata.

U prethodnom periodu RPK realizovala je mnogobrojne obuke na temu dualnog obrazovanja, a na teritoriji Rasinskog upravnog okruga ima 94 licencirana instruktora za dualno obrazovanje.