SENZORNA SOBA U DEČJEM DISPANZERU /video

U Službi zdravstvene zaštite dece predškolskog uzrasta pri kruševačkom Domu zdravlja, danas je otvorena Senzorna soba. Ova prostorija opremljena je zahvaljujući donatorima Henkel Srbija i Međunarodni klub žena Beograd, a za pripremne radove bio je zadužen Dom zdravlja. Projekat je vredan oko milion dinara.Kruševac je drugi grad u Srbiji koji je dobio Senzornu sobu na primarnom nivou zdravstvene zaštite, izjavila je direktor Doma zdravlja dr Marina Kostić. Njena primena je prevashodno za rano otkrivanje poremećaja u razvoju dece, što se tiče motorike, pažnje, ponašanja, hiperaktivnosti, autizma…

 

Ministarstvo zdravlja izdalo je dozvolu za rad, a u pitanju je dijagnostičko – terapeutska procedura.U okviru timskog rada, zastupljeni su pedijatar, psiholog, logoped, fizioterapeut, pedagog, defektolog. Uz njihov stručni i dodatni rad roditelja kod kuće, ostvariće se efekatpoboljšanja komunikacije kroz stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. Korisnici istražuju i razvijaju svoje senzorne veštine, relaksiraju se i oslobađaju napetosti.