OBUKA ZA RAD U KNJIGOVODSTVU /video

Obuka “Kurs za samostalnog knjigovođu”, uz praktičan rad u knjigovodstvenom program, koju organizuje RPK Kruševac, obuhvata 80 časova ,od toga 60 časova teoretske nastave, 16 časova vežbi na računaru i 4 časa ispit za dobijanje sertifikata.

 

Obuka se održava ponedeljkom i petkom od 8 do 11 časova u RPK Kruševac, a namenjena je svim zainteresovanim licima koja žele da se bave knjigovodstvom .Obuka ima za cilj da osposobi lica za rad na poslovima knjigovodstva, sa posebnim akcentom na praktičan rad u knjigovodstvenom programu.