SEDNICA KOMUNALNO-STAMBENE DELATNOSTI U VEĆU SINDIKATA

Jedna od tema današnjeg sastanka koji je organizovao Samostalni sindikat komunalno-stambene delatnosti bila je saradnja svih učesnika u izradi novog kolektivnog Ugovora za javno komunalna preduzeća u Kruševcu. Sastanku je, sem predstavnika sindikata i preduzeća, prisustvovala gradonačelnica sa saradnicima kao i predsednik republičkog Sindikata komunalno stambene delatnosti, a prva tačka dnevog reda odnosila se na Kolektivni ugovor u javnim preduzecima komunalno stambene delatnosti koji ističe 28. januara 2021. godine.

Poboljšanje uslova i povećanje zarada zaposlenih u javno komunalnim preduzećima treba razmatrati u realnim okvirima. S tim u vezi, gradonačelnica Jasmina Palurović je naglasila da predstavnici sindikata i preduzeća, shodno prvenstveno finasijskim mogućnostima, usaglase stavove prilikom izrade kolektivnog Ugovora.