SAVETOVANJE O PRIMENI ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti nije uneo velike novine u ovoj oblasti. Što se tiče samog metoda i značaja uređenja i zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, ali se izrodio novi, elektronski oblik arhivske građe, ali i promenili mnogi propisi u tom periodu, te je morao da bude donet novi propis usklađen sa trenutnim zakonodavstvom. Pored toga, obaveze subjekata su precizirane i pobrojane, a kazne za nepoštovanje propisa su velike.

Naime, navedenim Zakonom uređuju se sistem zaštite arhivske gradje i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Srbiji. Ovaj Zakon odnosi se na sva pravna lica, bez obzira da li pripadaju javnom ili privatnom sektoru i u kojem su definisani stvaraoci i imaoci arhivske građe koji su dužni dostaviti nadležnom Arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini.