SASTANAK FOKUS GRUPE U SAVEZU SLEPIH U KRUŠEVCU

 

U okviru projekta „Prikupljanje podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava” a nakon Raške, Zaječara, Čuruga i Novog Bečeja, petA u nizu fokus grupa biće organizovana sutra, 27. jula u Kruševcu, uz podršku Saveza slepih. Sastanak sa ženama s invaliditetom u Kruševcu počinje u 13 časova u Savezu slepih, ulica Veselina Nikolića 16.

 

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA – VOJVODINA, u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija – UNFPA u Srbiji, nastavlja projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava, aktivnost planiranu u okviru projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” podržanog kroz Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD).

 

Za vreme trajanja projekta, od juna do oktobra 2018. godine, njegovim aktivnostima će se postići jedan opšti i tri pojedinačna cilja. Prvi pojedinačni cilj je mapiranje poteškoća sa kojima se žene s invaliditetom suočavaju u ostvarivanju svojih seksualnih i reproduktivnih prava. Dokumentovanje stepena informisanosti i stavova žena i devojaka s invaliditetom o seksualnosti, trudnoći, materinstvu i podršci koju primaju u zdravstvenim službama tokom ginekoloških pregleda, trudnoće, porođaja i odgajanja dece je drugi cilj ovog projekta. Njegov treći cilj je povećanje vidljivosti i podizanje svesti o ovim pitanjima, kako unutar zajednice osoba s invaliditetom, tako i kod opšte populacije, putem Portala o invalidnosti i društvenih mreža.

 

Prikupljanje podataka odvijaće se putem popunjavanja upitnika i fokus grupa, koje će biti organizovane u nekoliko gradova i opština Srbije. Materijali će biti osnova daljih analiza i izrade smernica za povećanje kapaciteta državnih institucija za pružanje zdravstvenih usluga ženama s invaliditetom u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.