SANACIJA KVARA NA CEVOVODU ZA 5 DO 7 DANA

Tokom izvođenja radova na izgradnji autoputa Moravski koridor dana 31.03.2021.godine došlo je do havarije na magistralnom cevovodu Ø600 koji vodi ka opštini Ćićevac. Iz tog razloga naseljena mesta na potezu od Stalaća do Ćićevca su ostala bez vode. Ekipa održavanja vodovodne mreže JKP „Vodovod-Kruševac“ je na terenu i intenzivno radi na otklanjanju kvara. Zbog složenosti kvara, predviđeni rok za sanaciju je od 5 do 7 dana.