SAJAMSKE AKCIJE U EURO CAR STANIĆ

Od 01.marta u prodajnim salonima “Euro car Stanić” aktuelne su sajamske akcije. “Euro car Stanić” je ovlašćeni serviser Renault i Dacia vozila u garantnom i vangarantnom roku, kao i ovlašćeni prodavac vozila.