RPK KRUŠEVAC: KURS ZA BUDUĆE KNJIGOVOĐE

Od 01. novembra u RPK Kruševac počinje Kurs za samostalnog knjigovođu. Obuka je namenjena licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

 

Broj RPK Kruševac na koji možete dobiti sve potrebne informacije vezane za “Kurs za samostalnog knjigovođu” je 037/ 211-131. Kotizacija, odnosno cena pohađanja “Kursa za samostalnog knjigovođu” je 16.800 dinara, bez PDV-a, odnosno ukupno 21.160 dinara.