RPK: “DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA”

RPK Kruševac, u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom, a u cilju stvaranja boljeg poslovnog okruženja, organizovala je “Dan otvorenih vrata sa inspektorima”.

“Dan otvorenih vrata” RPK Kruševac organizuje, od 2017., tri puta godišnje. Sa ciljem da privrednici i preduzetnici u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima inspekcijskih službi dobiju pojašnjenja, savete i preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje eventualnih propusta u radu, iz domena nadležnih inspekcija. Na današnjem sastanku privrednici su imali prilike da postavljaju pitanja inspektorima inspekcije rada, tržišne, sanitarne, poljoprivredne i turističke inspekcije.