ROK ZA ČETVRTU RATU POREZA NA IMOVINU JE 14. NOVEMBRA

Četvrta rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu u ponedeljak. Narodna banka Srbije podseća da je samo sa Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor.

Kako je objavljeno na sajtu NBS, Dina karticom, takođe, bez provizije, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, na šalterima Uprave. Isto tako, na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava – onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama.

Porez na imovinu fizičkih lica može se izmiriti i jednostavnim skeniranjem NBS IPS QR koda s rešenja na kojima je pripremljen ovaj kod i korišćenjem mobilne aplikacije banke u kojoj je račun.