REŠENJA ZA SOCIJALNA DAVANJA VAŽE DO DALJEG

Ministrstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada donela Zaključak kojim se korisnicima, kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta ove godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja.

 

U saopštenju se navodi da se to pravo produžava najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje, i dodaje da je pomenuti zaključak donet na predlog resornog ministarstva. Ovaj dokument odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.