REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NOVOM NASELJU

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Novom naselju, u ulici Branka Miljkovića u Kruševcu, počeli su početkom juna. Radovi se odvijaju u tri faze, a u toku je treća i završna faza koja podrazumeva zamenu dotrajalih azbestnih cevi, izradu šahti i povezivanje 25 priključaka za domaćinstvo.

Radovi na pomenutoj lokaciji izvodi i finansira JKP „Vodovod Kruševac“, a biće završeni do kraja avgusta.