REKONSTRUKCIJA TOPLOVODA U ULICI OSTRVA VIDA

Radnici JKP „Gradska toplana“ Kruševac, u sredu su počeli radove na rekonstrukciji distributivnog toplovoda i priključnih toplovoda u ulici Ostrva Vida.

Radi se o rekonstrukciji postojećeg toplovoda u ulici Ostrva Vida, a čini ga trasa toplovoda od raskrsnice sa Bosanskom do raskrsnice sa ulicom Svetog Save. Dužina trase distributivnog toplovoda planiranog za rekonstrukciju iznosi 410 metara, dok dužina trase priključnih toplovoda planiranih za rekonstrukciju iznosi 175 metara, u okviru kojih će biti instalisano oko 1.2 kilometara novih cevi. U zoni ulice Ostrva Vida, planirane za rekonstrukciju, postoje i priključni toplovodi koji toplotnom energijom napajaju objekte u ulici Ostrva Vida, Takovskoj i Lominoj, a svi priključni toplovodi su na distributivnu mrežu povezani distributivnim komorama.

Investiciona vrednost radova iznosi blizu 16.000.000,00 dinara. Radnici „Gradske toplane“ su izvođači, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši grad Kruševac kao Osnivač ovog javnog preduzeća. S obzirom na to da je u periodu od samog iniciranja ovih javnih radova do danas došlo do izmena, odnosno povećanja cena građevinskog materijala, vrednost radova će svakako premašiti ugovorenu vrednost, a tu razliku u ceni će isfinansirati Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac. Plan je da ovi radovi budu završeni do početka nove grejne sezone.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.