RECIKLAŽNI KONTEJNERI NA VIŠE OD 20 LOKACIJA U KRUŠEVCU

Reciklažni kontejneri za sortiranje plastične i kartonske ambalaže biće postavljeni na više od 20 lokacija u gradu, kao i u blizini sportskih terena, a na tri lokacije u gradu biće postavljene takozvana reciklažna ostrva u cilju zaštite životne sredine.

Trenutno je na teritoriji grada Kruševca 200 reciklažnih kontejnera koji se svakodnevno prazne kao i 56 zvona za staklenu ambalažu. Iz javnog komunalnog preduzeća “Kruševac” ističu da reciklažni centar na mesečnom nivou prikupi i selektuje par tona ambalžnog otpada, što još uvek nije dovoljno uzimajući u obzir veličinu grada, te apeluju na građane da otpad sortiraju s obzirom da su stvoreni uslovi za takav vid odlaganja komunalnog otpada.