RECEPT ZA DOBRE REZULTATE: “MORATE DA VOLITE TO ŠTO RADITE”

Reforma javne uprave je proces koji traje godinama – to nije samo slučaj sa našom zemljom, takva su iskustva i evropskih zemalja. Oni koji u procesu reforme učestvuju uvek naglašavaju da je neophodno vreme da se rezultati vide. Ipak, nije samo vreme važna odrednica, važni su i ljudi koji tu reformu sprovode. Ko su ljudi koje ne vidite iza šaltera, a rade u javnoj upravi? Odgovor leži i u priči koju smo napravili sa jednim od državnih službenika.

Dara Gravara Stojanović je šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kao državni službenik radi 10 godina, a kao recept za dobre rezultate navodi – morate da volite ono što radite.

Dara Gravara Stojanović: “Ako ja svaki dan dolazim na posao, a nedolazi mi se na taj posao, mi taj sistem ne možemo da promenimo. To znači i da onaj državni službenik koji se vidi, koji je u direktnom udaru, odnosno, u direktnoj komunikaciji sa građanima mora potpuno da promeni svoju kulturu ponašanja i to je suštinska stvar na kojoj mora da se radi.”

Dok govori da veruje da uprava može da bude po meri svih građana, šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu put do dobre uprave vidi u digitalizaciji.

Dara Gravara Stojanović: “Cilj nam je da papira više nema, da jednostavno sve možemo elektronski da završavamo i da će svaki građanin znati tu uslugu koja mu je potrebna da završi elektronski, to nam je cilj – nama je cilj tehnološki napredna država i digitalno pismena država. Daću vam primer ovog prostora u kome smo – ovo je proctor koji je takođe deo MDULS (Ministarstva državne uprave I lokalne samouprave) i u ovom prostoru se za manje od 3 godine obučilo 30.000 građana. Rećiću građana za to što su to i državni službenici i građani.”

Kao važan korak navodi usvajanje Zakona o elektronskoj upravi. Reč je o jednom od krovnih zakona tako da, kako objašnjava, sada svi ostali propisi moraju da budu uskladjeni sa njim.

Dara Gravara Stojanović: “Prošlog meseca smo usvojili program razvoja elektronske uprave za naredne 3 godine koji takođe pokazuje, ne samo našim građanima nego i Evropskoj uniji i svim članicama EU u kom pravcu mi hoćemo da idemo u narednom periodu. To je proces koji mora da uključi sve, to vam je tim mi smo svi jedan tim, Vlada Republike Srbije je tim kojiima za cilj da pobedi ovu utakmicu.”

Za izazove sa kojima se svakodnevno susreće voli da kaže – to vam je kao utakmica.

Dara Gravara Stojanović: “Ja se bavim i sportom, nacionalnim sportom, olimpijskim sportom, igram kao reprezentativac i svaki put kad dođem na posao u svoju kancelariju, ja se osećam kao da oblačim dres i kao da svaki dan igram novu utakmicu za ovu državu.”

Kada ne nosi dres državnog službenika, nosi dres nacionalnog tima –zato smo se našli u beogradskom Hajd parku, gde karling reprezentacija Srbije ima svoje kondicione treninge.

Dara Gravara Stojanović: “Prepreke na koje nailazimo u državnoj upravi, kako i na utakmicama to su nama samo izazovi koje mi vrlo lako savladavamo. Ono što moram da kažem, s obzirom da Evropska unija pomaže, vrlo, vrlo pomaže u reformi javne uprave. Mi smo često pobeđivali na evropskim prvenstvima i pobeđivali smo sami. Šta to znači? To znači Evropska unija nam pomaže da razvijemo reformu, da je poboljšamo, ali mi to moramo sami. Za to nam treba volja, za to nam treba snaga, ali ja mislim da mi to imamo.”