REALIZOVAN SEMINAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE SPORTSKIH STRUČNJAKA

U petak, 31. marta 2023. godine u Hali sportova u Kruševcu, u prisustvu oko osamdeset sportskih stručnjaka, stručnjaka u sportu i nastavnika fizičkog vaspitanja, održan je edukativni seminar na temu „Igra-osnovno sredstvo u programu vežbanja (praktičan prikaz igara)“.

Predavač na seminaru bio je najeminentniji srpski stručnjak iz oblasti sportskog treninga prof.dr. Vladimir Koprivica, redovan profesor Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla iz Beograda. Demonstratori – pomagači na seminaru bili su članovi kadetske selekcije Košarkaškog kluba „Napredak-junior“ iz Kruševca.

Učesnici seminara imali su prilike da kroz praktičan prikaz igara obnove svoja saznanja, steknu nova saznanja, nauče metode i principe kako da kroz igru i inovativnost u igri utiču na razbijanje stereotipa u treningu/nastavnom času; kako da kroz igru dođu do bolje uključenost aktera, do konstantnog održavanja koncentracije tokom čitavog trajanja treninga/nastavnog časa, a u cilju postizanja željenih trenažnih/nastavnih ciljeva.