RASPORED ODVOŽENJA SMEĆA SA SEOSKOG PODRUČJA

Od ponedeljka, 12. avgusta 2019. godine Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ počinje sa vršenjem usluge redovnog odvoženja kućnog smeća u 35 naseljenih mesta na teritoriji grada. Mole se svi meštani ovih naseljenih mesta da iznesu smeće u tipiziranim posudama ispred svojih dvorišta, u ranim jutarnjim satima, danima kada se usluga vrši u njihovom naseljenom mestu. Usluga redovnog odvoženja smeća će se vršiti jednom nedeljno i to po sledećem rasporedu:

 

PONEDELJAK: Veliki Kupci, Mali Kupci, Šogolj, Štitare

 

UTORAK: Malo Grkljane, Veliko Grkljane, Grabak, Suvaja, Vratare, Majdevo, Padež, Srnje, Ćelije, Sebečevac

 

SREDA: Vitanovac

 

ČETVRTAK: Globare, Kamenare, Komorane, Krvavica, Šašilovac

 

PETAK: Lazarevac, Žabare, Ljubava, Meševo, Trebotin,  Brajkovac, Mala Vrbnica, Velika Kruševica, Doljane, Lukavac, Lipovac, Donji Stepoš

 

SUBOTA: Pasjak,  Bovan, Mali Šiljegovac

 

U navedenim naseljenim mestima JKP „Kruševac“ neće fakturisati uslugu za mesec avgust 2019.godine.