RASPISAN KONKURS U OBLASTI IMPLEMENTACIJE LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE

Grad Kruševac raspisao je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa u oblasti implementacije Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za 2024. godinu. Konkurs će trajati od 18.3. – 02.4.2024.godine.

Konkurs je usmeren na implementaciju prioritetnih oblasti Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca i to:

– Socijalna zaštita po meri dece,

– Bolje zdravlje za svu decu,

– Unapređenje obrazovanja,

– Unapređenje kulture. informisanja i fizičke kulture

– Unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju.

Lokalni plan akcije za decu za period od 2020. do 2025. možete pronaći na sajtu grada Kruševca.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje i sufinansiranje programa/projekta od javnog interesa po Javnom Konkursu imaju udruženja građana čije je sedište ili ogranak registrovano na teritoriji grada Kruševca, i obavljaju delatnost na teritoriji grada Kruševca kao i da ispunjavaju osnovna i posebna merila i kriterijume.

Obrasci za prijavu na Konkurs mogu se preuzeti sa sajta grada Kruševca www.krusevac.ls.gov.rs

Finansijska sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Kruševca za 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.