RASPISAN JAVNI POZIV ZA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“

Program pod pokroviteljstvom države „Moja prva plata“, namenjen onima koji su završili srednju školu ili fakultet, nemaju radnog iskustva, a u potrazi su za svojim prvim poslom, počeo je juče. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) u ponedeljak je raspisala javni poziv kojim su definisani uslovi učešća i način prijavljivanja poslodavaca i nezaposlenih mladih osoba na program u okviru kog će država subvencionisati deo zarada a kako bi se podstaklo zapošljavanje mladih ljudi. U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih NSZ.

Program „Moja prva plata” se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci.

Tokom trajanja programa NSZ isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou. NSZ takođe, uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji se do 25. septembra prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenima, koji će se od 1. do 15. oktobra prijavljivati na sajtu mojaprvaplata.gov.rs.

U trećoj fazi programa poslodavac će od 16. do 31. oktobra, izabrati kandidate. Кonačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs počev od 1. do 7. novembra.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora NSZ, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, od 8. novembra do 7. decembra ove godine.

Program se sprovodi kod poslodavca u privatnom ili javnom sektoru, a prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih opština. Program treba da omogući mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad kako bi povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.