RADNICIMA „NA LIZING“ USKORO VEĆA PRAVA

Prava radnika koji rade preko agencije za zapošljavanje, takozvani radnici na „lizing“, mogla bi da budu izjednačena sa pravima radnika koji imaju ugovor o radu. To je predviđeno Nacrtom zakona o agencijskom zapošljavanju, koji je u javnoj raspravi, a radnicima na „lizing“ omogućava pravo na godišnji odmor, topli obrok i bolovanje, na šta do sada nisu imali pravo.

 

U ASNS-u kažu da su, nažalost, do sada radnici na „lizing“, koji su mogli da budu angažovani na ugovor o privremenim i povremenim poslovima, bili bez ikakvih prava i da je zato dobro što će novim zakonskim rešenjima biti izjednačeni sa zaposlenima na osnovu ugovora o radu. “To se ovim zakonom menja i to je odlično”, kaže za Tanjug predsednica ASNS Ranka Savić i dodaje da je dobro i to što su konačno dobili pravo, odnosno mogućnost da se sindikalno organizuju.

 

Nacrtom zakona predviđeno je da radnici angažovani preko agencije sa njom imaju ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, ali ne i druge ugovore o radnom angažovanju. Predviđeno je da preduzeće može da zaposli do 30 radnika na „lizing“ od ukupnog broja zaposlenih u tom preduzeću, ali ako poslodavac za to dobije saglasnost Ministarstva za rad. Savić kaže da je jednim članom Nacrta zakona predviđeno da jedna firma može da zaposli samo do 10 odsto take radne snage u odnosu na ukupan broj zaposlenih u toj firmi, ali da nije dobro što se odmah u sledećem članu predviđa mogućnost zapošljavanja ove vrste radnika i do 30 odsto, uz saglasnost i dopuštenje Ministarstva za rad.

 

Izvor: blic.rs