RADNI SASTANAK O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA U KRUŠEVCU

U Kruševcu je održan radni sastanak sa predstavnicima mesnih zajednica na kome su predstavljeni akcioni planovi smanjenja rizika od katastrofa.

Na radnom sastanku u Kruševcu, koji je održan u organizaciji Karitasa Srbije, a u okviru programa USAID “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti”, učešće je uzelo 11 Mesnih zajednica sa teritorije Kruševca, koje su u prethodnom periodu pretrpele poplave.

Pored predstavljanja akcionih planova delovanja u cilju smanjenja rizika od katastrofa, predstavljenisu i priručnik za dodelu MG i formulari za apliciranje.