PROVERAVAJTE UREĐAJE I NE PALITE VATRU NA OTVORENOM

Pre odlaska na godišnji odmor, pre nego što stavite ključ u bravu,  morate proveriti da li ste preduzeli sve da do požara ne dođe. Bez obzira da li se radi o godišnjim odmorima ili nekom drugom razlogu, obavezno proverite da li ste za sobom isključili sve električne uređaje. Najbitnije je obratiti pažnju, jer punjači laptopova, mobilnih telefona, zatim klima uređaja, sve što ostane uključeno, pri električnom napajanju može biti potencijalni uzrok požara u građevinskim objektima.

Uz dodadnu nepažnju visoke temperature mogu izazvati požare čije posledice veoma često imaju katastrofalne razmere. Zbog toga se građani pozivaju na odgovorno ponašanje. Poljski radovi, ali i boravak u šumama, ako zapalite roštilj, veoma često ima neke posledice koje mogu biti i katastrofalnih razmera. Visoke temperature pogoduju bržem sušenju biljne mase i automatski povećenoj mogućnosti rizika od požara na otvorenom prostoru i šumskih kompleksa.  Ne palirte vatru na otvorenom prostoru, isto tako i u šumskim kompleksima. I ne samo u direktnom šumu, već i na rubu od 200 metara od šumskog pojasa. Zakon o zaštiti od požara predviđa i kazne ukoliko se spaljuju strni ostaci, biljni usevi i smeće na otvorenom prostoru.  Za pravna lica kazna je do 300.000 do milion dinara, odnosno 10.000 dinara za fizička lica.