PROJEKAT: “POŠUMLJAVANJE I STABILIZACIJA KLIZIŠTA NOVO GROBLJE”

Gradska uprava Grada Kruševca – Služba za zaštitu životne sredine i JKP „Kruševac“ su u septembru mesecu krenuli sa realizacijom projekta „Pošumljavanje i stabilizacija klizišta Novo groblje“.

Projekat je jedan od ukupno jedanaest odobrenih na konkursu za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini, koji je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine u januaru 2020. godine. Ukupna vrednost projekta je 2.074.874,98 dinara, od čega učešće Ministarstva je 1.574.874,98 dinara, a 500.000,00 dinara Grada Kruševca.

Lokacija projekta obuhvata klizište na severo-istočnoj strani padine ispod Novog groblja, površine 1,1 ha, koja će se očistiti od različitih vrsta otpada i korovske vegetacije. Nakon pripreme terena, izvršiće se sadnja autohtonim vrstama sadnica i to: 188 četinarskih i lišćarskih sadnica i 690 sadnica žbunastih vrsta koje će umanjiti negativne efekte vetra, a svojim korenovim sistemom će učvrstiti i stabilizovati teren, čime će se stvoriti povoljnija mikroklima i podići kvalitet životne sredine građana i građanki u naseljenom delu grada Kruševca.

Projekat će biti završen do novembra 2020. godine.

Tekst i foto: krusevac.rs