PRIPREMA SEKUNDARNOG DELA MREŽE TOPLOVODA

Obaveštenje za korisnike, koji se toplotnom energijom snabdevaju putem izvora ,,Gradske toplane”, Kruševac:

U toku je priprema i stavljanje u funkcionalno stanje sekundarnog dela mreže. Ukoliko neko od korisnika želi da prijavi određeni problem, to može učiniti pozivom na broj telefona: 037/426-482.

JKP ,,Gradska toplana”, Kruševac