PRIIJEM ZA NAGRAĐENE UČENIKE O.Š. „VUK KARADŽIĆ“, KRUŠEVAC

Za učenike O.Š. „Vuk Karadžić“ koji su ostvarili jedno od prva tri mesta na takmičenjima, svih novoa, priređen je prijem u biblioteci škole.